Τελευταία νέα

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

΄΄ΑΘΗΝΑ’’ Mία ακόμη ‘’μεταρρύθμιση’’για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ&ΤΕΙ)


          Mία ακόμη ‘’μεταρρύθμιση’’για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ&ΤΕΙ).Επιχειρείται με το σχέδιο ΄΄ΑΘΗΝΑ’’, που αφορά άμεσα την σπουδάζουσα Νεολαία και βέβαια τις οικογένειές τους, (αφού επιδιώκεται η κατάργηση τμημάτων – μεταφορά τμημάτων από πόλη σε πόλη χωρίς κανένα πλαίσιο Στρατηγικής).
          Είναι τυχαίο ότι το σχέδιο ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄  βεβιασμένα καταρτίσθηκε μετά ‘’Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016’’;
          Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
          Απαιτείται οπωσδήποτε εξορθολογισμός στην Ανωτάτη Εκπαίδευση μετά από διάλογο με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, τις τοπικές κοινωνίες με στόχο την αναβάθμιση της Δημόσιας Ανωτάτης Εκπαίδευσης και την ενδυνάμωση των Δικαιωμάτων των φοιτητών.