Τελευταία νέα

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

             ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

      ΘΕΜΑ:  Απαράδεκτες καθυστερήσεις στις αναθέσεις των μελετών  κτηματογράφησης της
                    Αθήνας από την εταιρεία “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε “

  Κύριε Υπουργέ,
επανακαταθέτουμε την από 11/12/2012, Αρ.Πρωτοκ.5014 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα απαντηθεί κατά παρέκκλιση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην οποία αναφέραμε τα εξής: 
Mεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στην ανάθεση της μελέτης της κτηματογράφησης της Αθήνας, προεκτιμώμενης αμοιβής 24.690.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Η Διοίκηση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., αρνείται  περιέργως, επί αρκετούς μήνες, να προβεί στην ανάθεση του έργου, επικαλούμενη διάφορα προσκόμματα, για  να προκαλέσει, όπως καταγγέλλεται, τη ματαίωση του διαγωνισμού.
Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται  ως προς την τήρηση της διαφάνειας διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήδη από το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για την ολοκλήρωση της οποίας  η Κτηματολόγιο Α.Ε χρειάστηκε δύο (2) ολόκληρα χρόνια (!), ως προς την εκτίμηση των προσφορών των διαγωνιζόμενων .
Καταγγελίες επίσης αναφέρονται σε σκανδαλώδη μονόπλευρη μεταχείριση των διαγωνιζόμενων, με προσφυγές για ατοπήματα και παραβίαση  φακέλων προσφορών όπως διαπίστωσε και το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ( Σ.Τ.Ε 3231/2012 Δ’ Τμήμα), μη συμμόρφωση της εταιρείας  στην κρίση του δικαστηρίου και παλινδρομήσεις  της ως προς  την εγκυρότητα  δικαιωμάτων συμμετοχής στον διαγωνισμό και  εσκεμμένες καθυστερήσεις .
Σήμερα, που είναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου του Κτηματολογίου, η διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε με τις πρακτικές της, καθυστερεί, επιδεικνύει μηδενικό έργο, υιοθετεί πρακτικές που υποκρύπτουν μεροληψία και αδιαφάνεια και δημιουργεί υπόνοιες ότι προσπαθεί να δείξει με τον τρόπο της ως μόνη διέξοδο για την καταγραφή της ελληνικής περιουσίας το ΤΑΙΠΕΔ και την ιδιωτικοποίηση.
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα και μετά από δεκαπέντε χρόνια έχουμε υλοποιήσει μόνο το 20% του έργου κτηματογράφησης, ότι κατά την υλοποίηση της κτηματογράφησης της Αθήνας θα προκύψουν άμεσα και για τουλάχιστον 4 χρόνια 150 επιπλέον θέσεις εργασίας, κυρίως του κλάδου των τεχνικών ο οποίος μαστίζεται από υψηλότατη ανεργία,
 Ερωτάστε :
1. Επιβεβαιώνει το ΥΠ.Ε.Κ.Α τις παραπάνω καταγγελλόμενες αδιαφανείς  και
    αμφισβητούμενες διαδικασίες  της “Κτηματολόγιο ΑΕ”; Σε ποιες ενέργειες θα  προβείτε για
    την αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας των ενεργειών της, με δεδομένη την
    σχετική Απόφαση του Σ.Τ.Ε ;
2. Ποιές ενέργειες θα κάνει  το ΥΠ.Ε.Κ.Α για να ολοκληρωθεί η ανάθεση της μελέτης
    κτηματογράφησης της Αθήνας  με βάση το συμφέρον του δημοσίου και να ξεκινήσει
    η εκπόνησή της;
              Αθήνα  30/1/2013                                                               ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     Αρ. πρωτ.: 6504                                                                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  
                     ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ