Τελευταία νέα

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


   ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

                                                                 ΕΡΩΤΗΣΗ

    Θέμα: « Δυσμενής αλλαγή των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, κατηγορίας
                   ασφαλισμένων με 37ετία, χωρίς πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης».

Κύριε  Υπουργέ,
το νέο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (μεσοπρόθεσμο,3ο μνημόνιο κλπ), περιέχουν  μια κατάφωρη αδικία για τους  ασφαλισμένους, οι οποίοι την 31/12/2010 είχαν πάνω από 10.500 ένσημα, και προσδοκούσαν, στο άμεσο μέλλον να λάβουν σύνταξη με 37 χρόνια εργασίας και πραγματικής ασφάλισης, χωρίς πλασματικά  έτη και  εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.
Στο ν. 3863/2010 ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 2010 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης ή 11.100 ημέρες εργασίας. Όσοι το 2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους ηλικίας τους.
Στις 18 (!) Ερωτήσεις Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που έχουν υποβληθεί για το ίδιο θέμα προς το Υπουργείο σας (λόγω αρμοδιότητας) από το 2010, απαντώντας, ουσιαστικά αναγνωρίζετε την αδικία που υφίστανται εργαζόμενοι με 37ετή ασφαλιστικό βίο και αναφέρετε ότι εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθεστώς συνταξιοδότησης με 37 έτη, για την κατηγορία των ασφαλισμένων που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει πάνω από 10.500 ένσημα, όπως είχε προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη και παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξαν σκέψεις διορθωτικής νομοθετικής μεταβατικής  ρύθμισης, προς άρση της καταφανούς αυτής αδικίας, ώστε να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και οι ασφαλισμένοι εκείνοι που, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας, συμπληρώνουν 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης μέχρι και το 2012.
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, ανατρέπεται ο προγραμματισμός που εύλογα είχαν κάνει αυτοί οι ασφαλισμένοι σχετικά με τον χρόνο συνταξιοδότησής τους και οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, καλούνται να παραμείνουν στην εργασία τους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οποίο, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να προσεγγίσει την πενταετία.
Με βάση τα παραπάνω, καλείστε να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα :

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προχωρήσετε, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου;
- Προτίθεσθε να επανεξετάσετε τις δυνατότητες σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να θεμελιώνουν
   συνταξιοδοτικό με τη συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής ασφάλισης και όσοι ασφαλισμένοι μέχρι
   31/12/2010 συμπληρώσαν 10.500 ένσημα;
-  Για ποιο λόγο δεν υπήρξε πρόβλεψη μεταβατικού  σταδίου  για τη συγκεκριμένη κατηγορία
   ασφαλισμένων;

Αθήνα  29 / 1 /  2013                                                                
Αρ.Πρωτ. 6438/29-1-2013                    ΟΙ  ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                         
                                                            ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ               
                           
                                               ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ