Τελευταία νέα

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: << Καταγγελίες για σφάλματα και παρατυπίες στους λογαριασμούς της ΔΕΗ >>.


ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ
Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ


       ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

       ΘΕΜΑ: << Καταγγελίες για σφάλματα και παρατυπίες στους λογαριασμούς της ΔΕΗ  >>.

Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με δημοσίευμα της εβδομαδιαίας εφημερίδας “TO ΧΩΝΙ” 11/11/2012, καταγγελίες καταναλωτών της ΔΕΗ και έρευνα των συντακτών της, πιστοποιούνται <<περίεργες>> διαφορές στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στους λογαριασμούς “Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ”και στο “Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων”, καθώς και την επιβολή Φ.Π.Α στον “Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης”. Επειδή απαιτούνται εξηγήσεις για όλα τα ανωτέρω, που προκαλούν οικονομικές επιβαρύνσεις πάντα εις βάρος του καταναλωτή,
   Ερωτάστε, κύριε Υπουργέ :
1.      Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ή προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α, για
      τον έλεγχο των καταγγελθέντων από την εφημερίδα το ¨ΤΟ ΧΩΝΙ¨ της Κυριακής;

2.      Σε περίπτωση επιβεβαίωσης των καταγγελιών, πώς σκοπεύετε να αποκαταστήσετε  
      την οικονομική ζημιά όσων καταναλωτών ζημιώθηκαν  από σφάλματα και
      παρατυπίες, τα οποία όλως παραδόξως, πάντοτε βαραίνουν τους καταναλωτές και
      τα νοικοκυριά;

3.       Διαθέτει το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. ελεγκτικό μηχανισμό διασφάλισης  διαφάνειας και
    ορθής τιμολόγησης από τη Δ.Ε.Η ;

     Αθήνα  15/ 11 /2012                                                                   

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  
                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ