Τελευταία νέα

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

« Καταγγελίες και δημοσιεύματα για σκανδαλώδεις χειρισμούς στην ανάθεση εκκαθάρισης δαπανών του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρείες ».

ΕΡΩΤΗΣΗ  ΚΑΙ  Α.Κ.Ε


                                                       ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

       Θέμα : « Καταγγελίες και δημοσιεύματα για σκανδαλώδεις χειρισμούς στην ανάθεση εκκαθάρισης δαπανών του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές εταιρείες  ».


Κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει επιλέξει πέντε ελεγκτικές εταιρίες, για την εκκαθάριση των υποβληθέντων δαπανών από κλινικές και γιατρούς προς τον ΕΟΠΥΥ.
 Όπως αναφέρεται, τα έσοδα αυτά θα προκύψουν απευθείας από τις εταιρείες ή τους γιατρούς που θα ελεγχθούν. Άρα, για να πάρει ένα διαγνωστικό κέντρο ή ένας ιδιώτης γιατρός τα χρήματα που του οφείλονται από τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να ελεγχθεί από κάποια ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία (ΙΕΕ) και ταυτόχρονα να την πληρώσει για τις υπηρεσίες της.
 Κατά της συγκεκριμένης απόφασης για τις ΙΕΕ, έχουν ταχθεί επίσημα σχεδόν το σύνολο των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, ενώ ειδικά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας έχει προχωρήσει σε ενημέρωση και της Οικονομικής Εισαγγελίας για τα περαιτέρω. Επίσης, προκαλεί εντύπωση ότι, οι ΙΕΕ δεν έχουν καταφέρει να επιταχύνουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ελέγχων, έτσι ώστε να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια στους παρόχους. Σχεδόν 12 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ακόμα δεν έχουν πραγματοποιήσει τις εκκαθαρίσεις που όφειλαν. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες που έχουν γίνει στην οικονομική εισαγγελία για κλινικό έλεγχο που γίνεται χωρίς την παρουσία γιατρών, γεγονός που επίσης υποβαθμίζει το τελικό αποτέλεσμα των ελέγχων.
Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :
1) Αληθεύει ότι υπάρχουν καταγγελίες για παρασκηνιακή συνεργασία με κάποιες από αυτές τις εταιρείες;
2) Αληθεύει το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ έσπευσε να παραχωρήσει στις ελεγκτικές εταιρείες που έχει επιλέξει, κτίριο του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ που βρίσκεται στην Πεύκη, για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Οι ΙΕΕ αξιοποιούν τους χώρους του συγκεκριμένου κτιρίου, χωρίς να καταβάλλουν μίσθωμα, ενώ ακόμα και τα όποια έξοδα συντήρησης επιβαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ ;
3)Αληθεύει ότι  υπάρχουν καταγγελίες από μέλη του ΔΣ του Οργανισμού,  ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δόθηκε το ελεγκτικό τμήμα του ΕΟΠΥΥ σε ΙΕΕ, δεν πέρασαν ποτέ από επίσημο Δ.Σ, και ο ισχυρισμός τους ότι δεν υπάρχουν σχετικές συζητήσεις στα επίσημα πρακτικά του;
4) Πως διασφαλίζεται η υποχρέωση των ΙΕΕ  που αναφέρεται στην ΑΔΑ: BΛ910Ξ7ΜΝ-Ν7Κ (Συνεδρίαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ 134/10-9-2013) περί της επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων από ξένες εταιρείες που εδρεύουν σε «μη ασφαλείς λιμένες»;
5)  Έχετε προβλέψει την υποχρέωση παρουσίας ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ στην διαδικασία   επεξεργασίας ιατρικών φακέλων και δεδομένων;
6) Πως διασφαλίζεται η μη μεταφορά των δεδομένων αυτών με οποιονδήποτε «πρόσφορο»
   τρόπο (Ηλεκτρονική αλληλογραφία, ταχυδρομείο, εξωτερικοί δίσκοι –USB- κλπ) ;
7) Αληθεύει ότι οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες αξιοποιούν τους χώρους του συγκεκριμένου κτιρίου, χωρίς να καταβάλλουν  μίσθωμα, ενώ ακόμα και τα όποια έξοδα συντήρησης επιβαρύνουν τον ΕΟΠΥΥ;

Ζητάμε να καταθέσετε τα παρακάτω έγγραφα :

1. Αναλυτικές καταστάσεις κόστους  έργου, ανά ελεγκτική ιδιωτική εταιρεία, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης , ρήτρες μη έγκαιρης παράδοσης έργου κλπ.
2. Όλες τις υπογραφείσες συμβάσεις έργου με τις ελεγκτικές εταιρείες, είτε αυτές ενεργούν
    αυτόνομα είτε με την μορφή συμπράξεων, υπεργολαβιών κλπ.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό, ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο παραχώρησης ή ενοικίασης  του κτιρίου που ο ΕΟΠΥΥ έσπευσε να παραχωρήσει στις ελεγκτικές εταιρείες που έχει επιλέξει, (κτίριο του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ που βρίσκεται στην Πεύκη), για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους.

Αθήνα   24/9/2014
Αριθ.Πρωτοκ.
                                               
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  

                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου