Τελευταία νέα

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ερώτηση με Θέμα: « Οι ασάφειες του Ν. 4254/2014 σχετικά με τα φαρμακεία »

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
             ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα:      «   Οι ασάφειες του Ν. 4254/2014 σχετικά με τα φαρμακεία  »
Κύριοι Υπουργοί,
Ο νόμος αυτός αποτελούμενος από 92 άρθρα, αφήνει σε πολλά σημεία απορίες, δημιουργεί σύγχυση και προβληματισμό, καθώς πολλές διατάξεις ισχύουν ήδη, ή θα ισχύουν σύντομα, ενώ ακόμα αναμένονται οι κυριότερες ερμηνευτικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Υγείας αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Με την αντικατάσταση π.χ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου του άρθρου 6 του Ν.328/1976, με συνέπεια να μην ισχύει ο περιορισμός όσον αφορά τον αδειούχο φαρμακοποιό, δηλαδή την υποχρέωση να κατέχει αυτός τουλάχιστον το 50%. Τα ποσοστά επομένως διαμορφώνονται ανάμεσα στον αδειούχο φαρμακοποιό και τον οικονομικό εταίρο ύστερα από ελεύθερη συμφωνία των μερών. Υπό το πρίσμα αυτό ο αδειούχος μπορεί να έχει ακόμα και 1%. Κατά τα λοιπά διατηρείται η δυνατότητα ο φαρμακοποιός να συμμετέχει σε ακόμα μια εταιρεία φαρμακείου με ελεύθερα ποσοστά. Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, προφανώς το τελευταίο από αβλεψία δεν καταργήθηκε αφού δίνοντας τη δυνατότητα στο φαρμακοποιό να αποκτά περισσότερες άδειες, του δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχει και σε περισσότερες εταιρείες (ως αδειούχος όμως).

Ερωτάστε :
1. Θα υπάρξει έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας, που είναι το μόνο αρμόδιο για να γνωμοδοτήσει αυθεντικά περί της βούλησης του νομοθέτη και συγκεκριμένα περί του αν οι μεταφορές διενεργούνται πανελλαδικώς με μοναδικό περιορισμό το  πληθυσμιακό κριτήριο του  τόπου μετεγκατάστασης;

2. Ισχύει ότι δεν υπάρχει πλέον περιορισμός ως προς τον αριθμό αδειών ίδρυσης που λαμβάνει ένας φαρμακοποιός, με συνέπεια να μπορεί ένας φαρμακοποιός να λαμβάνει περισσότερες της μιας αδειών ίδρυσης; (τηρουμένων όμως πάντα των πληθυσμιακών κριτηρίων1/1000). Ισχύει ότι δεν περιορίζεται πλέον η μεταφορά φαρμακείων εντός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων, όπου δηλ. χορηγήθηκε η άδεια ιδρύσεως; Ότι επιτρέπεται η συστέγαση φαρμακείου με άλλο κατάστημα;
Μήπως εν προκειμένω απαιτούνται πλήθος διευκρινίσεων που άπτονται και της  φαρμακευτικής, της πολεοδομικής και της φορολογικής νομοθεσίας καθώς η έννοια του καταστήματος δεν καλύπτει πάσης φύσεως επαγγελματικές δραστηριότητες και επιπλέον δεν νοείται λειτουργία των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων υπό κοινό ΑΦΜ;


Αθήνα,   2 - 7 - 2014                          
Αρ. πρωτ. 698                                          OΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                       ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


                                                                         ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου