Τελευταία νέα

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Ερώτηση με Θέμα : « Καθυστερήσεις στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, για άρση των ανισοτήτων μεταξύ των διαζευγμένων ζευγαριών» .

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ :  YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
               ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα :  « Καθυστερήσεις στην  αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της  νομοθεσίας,
                  για άρση των ανισοτήτων μεταξύ των διαζευγμένων ζευγαριών» .

Κύριε Υπουργέ,
σε σχετική με το καυτό αυτό θέμα  προγενέστερη ερώτησή μας (6505/31-1-13), είχαμε λάβει την απάντηση από τον προκάτοχό σας υπουργό, ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, λειτουργούσε  ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, οι εργασίες της οποίας θα ολοκληρωνόταν στις 30-4-2013, το δε θέμα του «οικογενειακού μεσολαβητή» που σας είχαμε θέσει στην ερώτησή μας, θα ετίθετο προς εξέταση από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή  που είχε συσταθεί για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Σας είχαμε τονίσει δε, ότι υπάρχει  ανάγκη άμεσης  θεσμοθέτησης: α)οικογενειακών δικαστηρίων, β) ειδικού οικογενειακού διαμεσολαβητή, γ) τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έτσι ώστε, στις δίκες οικογενειακού δικαίου να καταθέτουν υποχρεωτικά και οι διάδικοι γονείς και έτσι το Δικαστήριο συνεπικουρούμενο από ειδικούς επιστήμονες ( Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς) να συνεκτιμά ακριβοδίκαια την προσωπικότητά τους και τη δυνατότητά τους, να ασκήσουν γονικά καθήκοντα.
Παράλληλα,  σας είχαμε τονίσει την ανάγκη να υπάρξει νομική κατοχύρωση και εξίσωση σε θεσμικό επίπεδο, της μητρότητας με την πατρότητα προς την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προτύπων, έτσι ώστε ο δικαστής αμερόληπτα πάντα να αποφασίζει όχι με βάση τα στερεότυπα και το φύλο.Άλλη σημαντική αλλαγή που προτάθηκε, ήταν, στην επιδίκαση της διατροφής να θεσπιστούν περισσότερα κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και τις δυνατότητες των γονέων (Φορολογική δήλωση, περικοπή εισοδήματος λόγω μνημονίων, πραγματική οικονομική δυνατότητα κάλυψης της διατροφής κ.ά).
Ερωτάστε :
1. Περατώθηκαν οι εργασίες των επιτροπών εκσυγχρονισμού του οικογενειακού δικαίου που αναφέρονται παραπάνω; Εάν ναι, ποια τα πορίσματά τους και ποιες οι πρωτοβουλίες του υπουργείου σας για την προώθηση και ψήφιση τους από τη Βουλή;
2. Ποιες ήταν τελικά οι αποφάσεις σας ως προς η θέσπιση  «οικογενειακού διαμεσολαβητή», ο οποίος πέραν των διαζυγίων θα επιλαμβάνεται την επίλυση των επιμέρους διαφορών των υποθέσεων αυτών, όπως: α) πρόβλεψη ειδικής ποινικής διάταξης για την με πρόθεση παρεμπόδιση της επικοινωνίας του ενός γονέα από τον άλλο, β) ισότητα δικαιωμάτων γονέων με παιδιά εκτός γάμου σε αντιστοιχία με τους έχοντες παιδιά εντός γάμου ;

Αθήνα    5/5/2014                                          
Αρ.Πρωτοκ.    8020                                                                 ΟΙ   ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
                                                                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                                                                                                      ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου