Τελευταία νέα

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Ερώτηση με Θέμα: « Σχετικά με τις οικοδομικές εργασίες στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας»

                     
                                                         ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
               ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
               ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα:  « Σχετικά με τις οικοδομικές εργασίες στο  Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας»
Κύριοι Υπουργοί,
Πληροφορηθήκαμε ότι στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση τμήματος του έργου που έχει περατωθεί συγκεκριμένα το κτίριο των 2 ορόφων με επιφάνειες 1503,19τμ για το ισόγειο, 1503,19 τμ για τον α΄ όροφο, 49,5τμ για απόληξη κλιμακοστασίου και 482,19τμ για το υπόγειο. Το σχολείο είναι ήδη σε λειτουργία ενώ οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από αρχαιολογικές ανασκαφές στην αυλή του σχολείου. Ο χώρος αυτός δεν παραχωρείται σε χρήση και οριοθετείται ως εργοταξιακός χώρος στον οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους.
Το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά την διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου σύμφωνα με το Ν.3669/08 όπως και την κατάθεση  της υπογραφής από τον εργολάβο που έχει αναλάβει την περάτωση του έργου η οποία δεν υπάρχει.
Ερωτάστε :
1. Σκοπεύετε να δώσετε σύντομα κάποια λύση στο πρόβλημα που να εξασφαλίζει επαρκή αύλειο χώρο για τους μαθητές του σχολείου αλλά ταυτόχρονα  να τους προφυλάσσει από ατυχήματα;
2. Με ποιους τρόπους θα  ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε να προαυλίζονται με ασφάλεια οι μαθητές κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποπεράτωσης του υπόλοιπου τμήματος του έργου;
3. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για την αποφυγή και την βελτίωση συντήρησης και φύλαξης των υλικοτεχνικών υποδομών προς αποφυγή καταστροφών, ζημιών, δολιοφθορών, κλοπών, εμπρησμών και βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αλλά και μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου;
4. Υπάρχει σχεδιασμός και προγραμματισμός για την αποπεράτωση του έργου άμεσα; Πότε σκοπεύετε να παραδώσετε το έργο οριστικά ώστε να υπάρξει εύρυθμος λειτουργία του σχολείου;

Αθήνα   8- 10 - 2013                          
Αρ. πρωτ. 2460                                                ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ                                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ


                                                                      ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου