Τελευταία νέα

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (Α.Κ.Ε)ΕΡΩΤΗΣΗ   ΚΑΙ   ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   ΕΓΓΡΑΦΟΥ (Α.Κ.Ε)


                ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

           Θέμα : « Συνεχίζεται ο εμπαιγμός 111 θιγόμενων φορέων για την υπόθεση  ακύρωσης του
                         Χωροταξικού  Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών».

Κύριε Υπουργέ,
οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας βασιζόμενες σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (bussiness plan),  χάρισαν στον εαυτό τους όλο τον ελληνικό παράκτιο χώρο και επτά υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου βάφτισαν το bussiness plan αυτό «Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών» και το θεσμοθέτησαν με «διαδικασίες – μαϊμού» στις 4.11.2011. Κατόπιν αυτού, 111 θιγόμενοι φορείς (ανάμεσα στους οποίους 21 Δήμοι, η ΚΕΔΕ, η Συνομοσπονδία Αλιέων κ.α.) προσέφυγαν στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση του. Λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης, η δικάσιμος αρχικά προσδιορίστηκε για τις 2.5.2012, εν συνεχεία αναβλήθηκε για τις 5.12.2012 μετά για τις 3.4.2013, τις 5.6.2013 και ήδη για τις 6.11.2013.
Την 5/6/2013, αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η συζήτηση στο ΣτΕ της αίτησης ακύρωσης κατά του Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών, που είχε προσδιοριστεί για την ημέρα αυτή. Λόγος αναβολής και πάλι ότι η Διοίκηση δεν έχει αποστείλει στο δικαστήριο τις απόψεις της επί του θέματος (!)
Την ίδια στιγμή όμως, βρίσκει το χρόνο να εκδίδει πολυσέλιδες εγκυκλίους, με τις οποίες υποδεικνύει στις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν το Χωροταξικό και να εκδίδουν σε όλη την Ελλάδα σε εφαρμογή του δεκάδες άδειες νέων ιχθυοτροφείων και αύξησης δυναμικότητας υφιστάμενων.  Έτσι, όταν κάποια στιγμή η δίκη διεξαχθεί, το ΣτΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη του «τις επενδύσεις που (θα) έχουν γίνει», ενώ αν ακυρώσει το Χωροταξικό, τότε «θα βάλει φρένο στην ανάπτυξη» (!), ενώ η συντελεσθείσα αναπτυξιακή τουριστική και περιβαλλοντική καταστροφή  θα είναι ανυπολόγιστη .
Τη στιγμή που 111 θιγόμενοι  φορείς από όλη τη χώρα, ζητούν την άμεση απόσυρση της ΚΥΑ του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», και έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, θεωρούμε απαράδεκτη αν μη τι άλλο- --νομικό ακροβατισμό- την καθυστέρηση  αποστολής στο Σ.Τ.Ε τεκμηριωμένης αιτιολόγησης των θέσεων του υπουργείου σας
Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε, τηρώντας την κοινοβουλευτική τάξη, να μας γνωστοποιήσετε την άποψη του Υπουργείου σας αναφορικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω Χωροταξικού Πλαισίου και να μας κοινοποιήσετε κάθε έγγραφο που αποτυπώνει τις θέσεις αυτές και γενικότερα τη θέση του Υπουργείου σας αναφορικά με την επίμαχη ΚΥΑ. Επισημαίνουμε σχετικά ότι η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ , με το α.π. οικ. 197788/1-4-2011 έγγραφό της, διαβίβασε αντίγραφο της ως άνω Σ.Μ.Π.Ε. στα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (νυν Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας),

Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας ( νυν ναυτιλίας και  Αιγαίου), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού( νύν Τουρισμού), ορισμένα από τα οποία, δια των αρμοδίων Διευθύνσεών τους, διατύπωσαν τις απόψεις τους κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης .
·        Η παρούσα Αναφορά, κοινοποιείται και στην αρμόδια Επίτροπο  Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commissioner for Maritime Affairs & Fisheries) κυρία Μαρία Δαμανάκη
δια του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στην Ελλάδα .

Αθήνα 3/9/2013                                    
Αρ.πρωτ. 1256/178                                                                   ΟΙ   ΑΝΑΦΕΡΩΝΤΕΣ   ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
   
      ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  

                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου