Τελευταία νέα

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                         Αθήνα, 10/9/2013
            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Σ ΄ερώτηση 370/31-7-2013 κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσαν οι βουλευτές Β΄ Αθηνών Γιάννης Δημαράς και Α΄ Θεσσαλονίκης Γαβριήλ Αβραμίδης προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα με θέμα <<Υπόλογη προς στους Έλληνες ομολογιούχους η κυβέρνηση, μετά την παραδοχή της για την πληρωμή του Ελβετικού ομολόγου των 540 εκατομμυρίων ευρώ>>, ελάβαμε την εξής απάντηση: ο υπουργός κ. Γιάννης Στουρνάρας  με την 2/74519/0023Α/23-8-2013 απάντηση αναφέρει ότι :
        α) Τα ομόλογα που υπάγονται στην κατηγορία ομολόγων ξένου δικαίου είχαν  την  δυνατότητα ιδιαιτέρων νομικών επιλογών αναφορικά με την ένταξή τους στην διαδικασία  ανταλλαγής του PSI .Δεδομένου ότι τα ομόλογα αυτά διέπονται από το ξένο δίκαιο, έχουν στις συμβάσεις τους ρήτρες  σταυροειδούς αθέτησης πληρωμής τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες δανειακές συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Η μη πληρωμή τοκομεριδίου ή κεφαλαίου των ομολόγων αυτών, από την στιγμή που δεν επέλεξαν την ένταξή τους στην διαδικασία ανταλλαγής του  PSI, αποτελεί αθέτηση πληρωμής εκ μέρους του εκδότη και του εγγυητή (default event).
      Β) σύμφωνα με την Πράξη 10 της 9-3-2012 του Υπουργικού Συμβουλίου << Έγκριση της απόφασης των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστή της Διαδικασίας>> που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ50/9-3-2012 τεύχος πρώτο και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2/20964/0023α  /9-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών <<Υλοποίηση της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοση νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου>> η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 682/2012 τεύχος Β΄, υλοποιήθηκε η ανταλλαγή των παλαιών ομολόγων που είχε εκδώσει το Ελληνικό Δημόσιο πριν την 31/12/2011 (επιλέξιμοι τίτλοι), με νέα ομόλογα των οποίων η ονομαστική αξία είναι μικρότερη κατά 53,5 % , χωρίς καμία εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των επιλέξιμων τίτλων κάτοχοι των οποίων ήταν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

     Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω η Ελληνική Δημοκρατία ανταποκρίνεται με συνέπεια στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους  όπως  αυτό έχει προκύψει μέσα από διεθνείς συμφωνίες , ενώ οι Έλληνες ιδιώτες ομολογιούχοι και τα Ασφαλιστικά Ταμεία τώρα αναζητούν της δικαίωσης τους μέσω νομικών οδών  για το γεγονός ότι εξαναγκάστηκαν σε κούρεμα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου