Τελευταία νέα

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ Θέμα: « Δαπάνες εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου σας για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικών συστημάτων ».

                                                                    ΕΡΩΤΗΣΗ

                          ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
                                         
        Θέμα: « Δαπάνες εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου σας για προμήθεια εξοπλισμού
                      πληροφορικών συστημάτων ».             

Κύριε  Υπουργέ,
Eπανακαταθέτουμε την ερώτηση με αρ.Πρωτ.Κοινοβ.Ελέγχου /12464/2-7-2013, λόγω μη τήρησης των προθεσμιών απάντησης όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό της Βουλής.


ΕΡ.12464/2-7-2013
Κύριε Υπουργέ,
τρία χρόνια μετά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρ’ όλες τις δυσλειτουργίες του προγράμματος «Διαύγεια», παρέχεται η δυνατότητα  διασύνδεσης των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους φορείς του δημοσίου με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (πληροφορικής και διαδικτύου), καθώς επίσης  ευχερέστερη άσκηση των δικαιωμάτων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων του δημοσίου απέναντι στους πολίτες. Πολλά όμως είναι τα παράπονα που εκφράζουν πολίτες και εργαζόμενοι στους δημόσιους φορείς για τον βαθμό ετοιμότητας των φορέων,  τον ελλιπή και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό των υπηρεσιών, που θα παρείχε την δυνατότητα υλοποίησης των παραπάνω.
     Ερωτάστε  κύριε  Υπουργέ :
1.  Ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητας των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου  σας, ώστε να είναι
      δυνατή η εφαρμογή των προαναφερόμενων παροχών προς τους πολίτες;

2.  Σε ποια ποσά αναλυτικά ανέρχεται η δαπάνη από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους κατά την
     τελευταία τριετία 2010,2011,2012 για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού
    πληροφορικής και λειτουργικά προγράμματα των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των
     εποπτευόμενων φορέων σας ;

3.  Σε ποιους από τους ανωτέρω οργανισμούς διενεργήθηκαν κατά το  διάστημα αυτό (2010, 2011, 2012)
      διαγωνισμοί προμήθειας , εγκατάστασης και λειτουργίας εξοπλισμού πληροφορικής και λειτουργικά
     προγράμματα κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών τους;

Αθήνα 26/8/2013
Αρ.πρωτ. 877                                     
                                                                                             ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                 

                   ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου