Τελευταία νέα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Θέμα : « Στάσιμα και άνεργα μένουν έμπειρα στελέχη του Ε.Ν λόγω αδυναμίας εξέλιξης στον βαθμό του Πλοιάρχου Α’»


ΕΡΩΤΗΣΗ

  
                                        ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Θέμα : « Στάσιμα και άνεργα μένουν έμπειρα στελέχη του Ε.Ν λόγω αδυναμίας εξέλιξης στον
               βαθμό του Πλοιάρχου Α’»

Κύριε  Υπουργέ,
τα ενεργά στελέχη Ε.Ν. τα οποία            ` έχουν τελειώσει Ναυτικά ΤΕΕ- τομέα Πλοιάρχων είναι αναγκασμένα να μείνουν στάσιμα στον βαθμό του Υποπλοιάρχου σε όλη τους την καριέρα, διότι δεν έχουν τελειώσει σχολή Εμποροπλοιάρχων η δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα γι αυτό.
Δυσκολεύονται δε να βρουν δουλειά διότι οι ναυτιλιακές εταιρείες  ζητούν άτομα τα οποία να μπορούν να εξελίσσονται μέχρι τον βαθμό του Πλοιάρχου Α', ώστε μετά να μπορούν να έχουν στελέχη και για τα γραφεία τους στην ξηρά.
Οι πρώην συνάδελφοι τους οι οποίοι έχουν τελειώσει τα ίδια ακριβώς Ναυτικά Λύκεια και ΚΕΣΕΝ για το βαθμό του Πλοιάρχου Β' με τα ίδια ακριβώς διδασκόμενα μαθήματα, ύλη και ίδια τάξη,
έχουν πάρει το δίπλωμα Πλοιάρχου Α' , ενώ εκείνοι, με την αλλαγή που έγινε σε Ναυτικά ΤΕΕ τομέα Πλοιάρχων δεν μπορούν να εξελιχθούν  το ίδιο.
Με δεδομένη την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας του κλάδου και της έλλειψης εμπείρων Πλοιάρχων Α’ στα ποντοπόρα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας,

Ερωτάστε :

1)  Υπάρχει η βούληση να βοηθηθεί αυτή η κατηγορία εμπείρων στελεχών του Ε.Ν, ώστε να
      ξεπεραστούν  τα υφιστάμενα εμπόδια εξέλιξής τους;
2)  Μελετά το Υπουργείο σας νομοθετική ρύθμιση του θέματος ;


Αθήνα    22/3/2013
Αρ. πρωτ. 8774                                                               
                                                                     ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                      ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 
                  
                                                                                  ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ