Τελευταία νέα

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Θέμα : « Προγραμματισμός δράσεων εν όψει της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Την 1/1/2014 από τη χώρα μας»


ΕΡΩΤΗΣΗ


                                         ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
          
             

Θέμα : « Προγραμματισμός δράσεων εν όψει της Προεδρίας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης
                Την 1/1/2014 από τη χώρα μας»

Κύριε Υπουργέ,
το πρώτο εξάμηνο 2014, είναι η σειρά της Ελλάδας να αναλάβει την Προεδρία της Ε.Ε για ένα εξάμηνο. Όπως αναφέρουν στρατηγικοί αναλυτές, η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρέχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στην προεδρεύουσα χώρα να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων (εντός και εκτός συνόρων) μέσω των διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της, όπως είναι η ιστοσελίδα της Προεδρίας (σε πρώτο στάδιο η προκαταρκτική και σε δεύτερο στάδιο η επίσημη ιστοσελίδα), οι χιλιάδες εκδηλώσεις και συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Προεδρίας, οι διάφορες εκδόσεις, το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου, τα ΜΜΕ κ.λπ. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό κάθε Προεδρίας ΕΕ είναι το πραγματικά τεράστιο και σημαντικό κοινό-στόχος στο οποίο απευθύνονται και φτάνουν τα μηνύματα της Προεδρίας (εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες αλλά και χιλιάδες «stakeholders » σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο).
Εάν δούμε την Προεδρία της  Ε.Ε υπό το πρίσμα της διαφήμισης και ιδιαίτερα για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Βόρεια Ελλάδα, λειτουργώντας ως «εργαλείο» για την ανάπτυξη της ακριτικής Ελλάδας, δίνοντας στη Βόρεια Ελλάδα τη δυνατότητα να αποκτήσει φωνή και ρόλο στις πολιτικές και οικονομικές διεργασίες, έχοντας σαν προμετωπίδα τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Βορειοελλαδιτών,  αποτελεί μια ισχυρή κρατική δομή  η οποία στοχεύει να καταστήσει τη Βόρεια Ελλάδα υπόδειγμα ανάπτυξης, μέσω της αύξησης απασχόλησης, της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της δημιουργίας πρωτογενών πλεονασμάτων και της τόνωσης της εξωστρέφειας.
Στην προσπάθεια που καταβάλλει με σειρά προτάσεων για τη διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής στη νέα προγραμματική περίοδο του χρηματοδοτικού πακέτου 2014-2020, για  ολοκληρωμένη προσέγγιση του ενιαίου αναπτυξιακού χώρου της Βόρειας Ελλάδας, τη δημιουργία βιώσιμης, ανταγωνιστικής και περιφερειακής οικονομίας, καθώς και την επένδυση στην κοινωνία της γνώσης και της καινοτομίας, δίνεται μια χρυσή ευκαιρία  ένεκα του ότι ο διαθέσιμος «διαφημιστικός» χώρος και χρόνος εντός και εκτός συνόρων ανέρχεται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικό του μεγέθους της παγκόσμιας διαφημιστικής αγοράς (της δεξαμενής από την οποία η Ελληνική Προεδρία Ε.Ε θα μπορούσε θεωρητικά να αντλήσει κονδύλια), το γεγονός ότι το σύνολο των διαφημιστικών δαπανών σεπαγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί από $442 δις το 2010, σε $578 δις το 2015 (σύμφωνα με διεθνείς μελέτες).. Μέσα από τη σωστή και έγκαιρη εφαρμογή ενός τέτοιου καινοτόμου σχεδίου, η Ελλάδα θα μπορούσε να οργανώσει μια πετυχημένη Ελληνική Προεδρία ΕΕ 2014 με την ορθή διαχείριση της επικοινωνίας να αποτελεί  μοχλό ανάπτυξης που θα βοηθούσε τη χώρα να βγει σε ικανοποιητικό βαθμό από την κρίση.
Ερωτάστε  κύριε Υπουργέ :
1. Εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι  τα κράτη- μέλη αρχίζουν τις προετοιμασίες τους περίπου
    τρία χρόνια πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παρότι το Υπουργείο
    σας ανασυστήθηκε πρόσφατα, έχει διαμορφώσει το ατζέντα δράσεων για την προβολή και  
    ενδυνάμωση της οικονομικής ζωής της Βόρειας Ελλάδας,  ώστε να προχωρήσει η κυβέρνηση
    στην εκπόνηση ενός πλάνου επικοινωνίας προς όφελος  της Μακεδονίας και της Θράκης;
    Εάν ναι, ποιες είναι αυτές ;

2. Σε ποιά έργα υποδομής του τομέα ευθύνης σας έχουν εστιασθεί οι εργασίες προετοιμασίας
    του Υπουργείου σας εν όψει της Ελληνικής Προεδρίας ΕΕ ;


     Αθήνα  26/3/2013                 
Αρ.πρωτ. 8825                            
                                                                ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

                  
                                                                                 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ