Τελευταία νέα

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΕΡΩΤΗΣΗ


                                          ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θέμα : « Άνιση μισθολογική μεταχείριση των τεχνιτών αρβυλών και απαρτιών »

Κύριε Υπουργέ,
με το ΦΕΚ. 1399/30-4-2012 (Τροποποίηση τηςυπ’αριθμ.2/16519/0022/24-2-2012Φ.465/Β’  κοινής υπουργικής απόφασης «καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1του άρθρου 15 του Ν.4024/2011ΦΕΚ.226/Α’/27.10.2011),προστέθηκαν νέες κατηγορίες εργαζόμενων δικαιούμενων το επίδομα αυτό, μεταξύ των οποίων και οι τεχνίτες  κατασκευής αρβυλών και απαρτιών.
Στο 700 Στρατιωτικό εργοστάσιο όμως, στο τμήμα υπόδησης, ενώ το πολιτικό προσωπικό της παραπάνω ειδικότητας λαμβάνει στις αποδοχές του το επίδομα αυτό, ως δικαιούνται, δεν το λαμβάνει το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο εργάζεται στον ίδιο χώρο και κατέχει την ίδια ειδικότητα.

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ :  

1. Για ποιο λόγο η συγκεκριμένη κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού εξαιρείται από
    το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ;

2. Προτίθεσθε να άρεται την μισθολογική αυτή αδικία;

Αθήνα  1/2/2013
Αρ. πρωτ.: 6629
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

                  
                    ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ